Marzec 4, 2019

HACKATHON DLA DZIECI

SMART LEGO MINI HACKATHON odbędzie się w niedzielę 24 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 12:00 w Rzeszowskim Ratuszu w ramach wydarzenia Smart Medius Hackathon! 24h Zdrowej Technologii.

Cinematic

To pierwsze takie wydarzenie organizowane w samym centrum Rzeszowa dla dzieci i rodziców. Konkurs będzie polegał na stworzeniu matrycy rozwiązań związanych z polepszeniem jakości życia mieszkańców Rzeszowa w oparciu o spostrzeżenia dzieci. Najmłodsi będą pracować na specjalnych szablonach, w których zawarte będą pytania, miejsca, opisy oraz zdjęcia Rzeszowa. Propozycje dzieci będą ważnym elementem pracy zespołowej, w trakcie której każdy zespół stworzy własną platformę budowy. Czas pracy dla każdego zespołu to 3 godziny, podczas których zabawa połączona będzie z edukacją.
Na koniec każdy zespół będzie miał 5 minut na prezentację pracy przed Komisją Konkursową składającą się z przedstawicieli, organizatorów i partnerów wydarzenia, którzy przyznają nagrody w postaci słodyczy. Niezależnie od wyników, każdy zespół zostanie nagrodzony skromnym upominkiem, by żaden mały uczestnik nie czuł się pominięty.

Założenia projektu:

Uczestnicy: 10 drużyn po 5 osób (zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat)
Wymagania co do drużyn: w każdej drużynie powinna być jedna osoby dorosła (jeden opiekun prawny)
Temat pracy: Zdrowe Miasto Rzeszów – Jak powinno wyglądać zdrowe miasto – Innowacje oczami dzieci.
Materiały: klocki LEGO, podświetlane makiety

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: minihackathonkids@gmail.com (Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapraszamy!